Február van, zsong az internet, pirosba borulnak Bálint-nap közeledtével a boltok. Sok pár a startvonalon toporog, összeköltözik, élettársi viszonyt készül kialakítanak. Alább pár, az élettársi kapcsolattal összefüggő kérdésre válaszolok:


1. Élhetek-e élettársi kapcsolatban, ha még házas vagyok?

Igen. Ha még nem váltunk el, de tartósan külön élünk házastársunktól, vagyoni viszonyunkat rendeztük, létesíthetünk mással élettársi kapcsolatot. A jogszabály szerint az élettársi kapcsolatnak a házassági életközösség, azaz együttélés képezi akadályát – az egyenesági rokonság és a testvéri viszony mellett.

2. Hány év élettársi együttélés után válik a különvagyon közös vagyonná?

Élettársi kapcsolat – a házassággal ellentétben – nem keletkeztet közös vagyont. Az élettársak egymás közötti szerződéssel rendezhetik vagyoni viszonyaikat. A szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. Amennyiben viszont az élettársak házasságot kötnek, az élettársi együttélés kezdetétől a házastársi vagyonközösségre vonatkozó szabályok lesznek a mérvadók, azaz közös vagyon lesz az együttélés ideje alatt felek által szerzett javakból.

3. Hogy lehet hivatalossá tenni az élettársi kapcsolatot?

Az élettársi kapcsolat bizonyítása céljából azt be lehet jelenteni az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába. A nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti, és a közjegyzők vezetik. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába bejegyzett élettársi kapcsolatnak nincsenek a házassághoz hasonló jogkövetkezményei, s ilyen élettársi kapcsolatban mind azonos, mind különnemű párok élhetnek.

4. Mit jelent a bejegyzett élettársi kapcsolat?

Bejegyzett élettársi kapcsolat két, anyakönyvvezető előtt együttesen megjelent, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen között jöhet létre, amennyiben kijelentik, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

5. Törvényes örökös lesz-e az élettársam?

Az élettársak – bár nem közelinek, de hozzátartozónak minősülnek – a Ptk. szerint nem jogosultak egymás után a törvényes öröklésre. Amennyiben azt szeretnénk, hogy élettársunk örököljön, úgy gondoskodjunk arról végrendeletben. Vagy: kössünk házasságot!

6. Élettársi kapcsolatból gyermek születik – szükséges-e a pereskedés?

Amennyiben megszűnik az élettársi életközösség, melyből gyerek is született, több kérdésben lehet bírósághoz fordulni – szülői felügyeleti joggal, gyermek és élettárs tartásával kapcsolatos kérdésekben, például.
A pereskedésen kívül van azonban egy békésebb módja is a szétválásnak, a fenti kérdések rendezésének, éspedig mediáció útján. A témára a jövőben többször visszatérek.

Van kérdés? Akkor irány a kapcsolat!

Időpontkérés:

Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor

Telefonszám: +36302302255

E-mail cím: drforihajnal@jogmediator.hu

Share This