Gyakran keresnek meg ügyfelek azzal, hogy „közös megegyezéssel felmondták a munkaviszonyomat”. Ennek a kérdéskörnek jártunk utána a Profession.hu megkeresésére , melyből alább ízelítőt adunk. A cikk teljese terjedelmében itt olvasható:

https://www.profession.hu/cikk/a-kozos-megegyezes-nem-felmondas-1:

Mikor jogszerű a munkaviszony közös megegyezésen alapuló felbontása?

Lehetőség van mind a határozott idejű, mind a határozatlan időre szóló munkaviszony megszüntetésére közös megegyezéssel. ()

Mikor jogszerűtlen?

Elsődleges – és legfontosabb kérdés – az akarategyezség tényleges megléte. Fontos, hogy mindkét fél ugyanazt gondolja a megállapodásról, és ne azt például, hogy ez a munkáltatói felmondás olyan változata, amely a munkavállaló számára biztosan előnyösebb. ()

Milyen pozitívumai és negatívumai vannak a közös megegyezésnek?

A közös megegyezés az egyik legkötetlenebb jogviszonyt megszüntető mód, mely esetében kétség kívül kevesebb hibalehetőséggel és problémával számolhatunk. A munkáltató szempontjából előnyt jelent, hogy megtámadása nehezebb általában, mint a munkáltatói felmondás vitatása. Sikertelen megtámadás esetén azonban, amennyiben a munkavállaló munkajogi pert kezdeményez, a bizonyítási teher a munkáltatóra hárul, azaz neki kell bizonyítani a közös megegyezés érvényességét. ()

Mikor előnyös a munkavállaló számára a közös megegyezés?

Kezdem a tagadással. Több fórumon olvasható a – meglátásom szerint téves – vélemény, miszerint a jövőre nézve előnyösebb a munkavállaló számára a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése. Egy munkaviszony megszüntetéséhez nagyon sok és összetett ok-okozati összefüggés vezethet. Alapvetően itt is emberi viszonyokról beszélünk, melyek olykor rosszul működnek. ()

Miért fordul elő sok esetben, hogy a munkáltatók a közös megegyezésen alapuló munkaviszony megszüntetést preferálják az elbocsátással szemben?

Mint azt a korábbiakban jeleztem, számos előnnyel jár a munkáltató számára a közös megegyezés. Ilyenek voltak a kötetlen tartalom, a nehezebb megtámadhatóság, valamint az indokolási kötelezettség hiánya.()

Összességében láthatjuk, hogy a megfelelően megkötött közös megegyezés számos jogi kockázattól szabadíthatja meg a feleket, és igen előnyös lehet mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára. Fontos azonban észben tartani, hogy munkavállalóként csak abban az esetben írjuk alá a megállapodást, amennyiben azt alaposan megfontoltuk, jobb esetben kikértük szakember véleményét. Amennyiben ugyanis a munkavállaló nem írja alá a közös megegyezést, a munkáltató csak jogszerű indok megléte esetén, a felmondási időre, végkielégítésre vonatkozó szabályok betartása mellett szüntetheti meg a munkaviszonyát.

 

Időpontkérés:

Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor

Telefonszám: +36302302255

E-mail cím: drforihajnal@jogmediator.hu

Share This