Jogi szolgáltatások

Ügyvédként az alábbi területeken nyújtok segítséget:

Munkajog

Ügytípusok: munkaviszony létrehozásával, fennállásával és megszűnésével kapcsolatok dokumentumok elkészítése – munkaszerződés, kollektív szerződés, tanulmányi szerződések, versenytilalmi megállapodások, felmondások, munkáltatói figyelmeztetések, kártérítési felelősség.

Társasági jog, cégképviselet

Ügytípusok: cégbejegyzések, változás-bejegyzések, cégek átalakulásának, egyesülésének vagy szétválásának jogi előkészítése és lebonyolítása, végelszámolás jogi levezetése, belső szabályzatok előkészítése, felszámolás iránti kérelem előterjesztése.

Szerződések joga, kötelmi jog

Ügytípusok: ingatlanjogi és társasházi ügyletek – adásvételi szerződések, bérleti szerződések megírása és teljeskörű eljárás angol nyelven is, társasház alapítása.

Családjog

Ügytípusok: házassági vagyonjogi szerződések elkészítése, jogi tanácsadás családjogi ügyekben.

GDPR – Adatvédelmi jog

Adatvédelmi átvilágítás és jogi megfeleltetés: adatkezelési tájékoztató, belső szabályzat, adatkezelési nyilvántartás áttekintése és aktualizálása – szükség esetén elkészítése, külső és belső szerződések átvilágítása, felkészítés adatvédelmi incidens esetére -, illetve további eljárások az ügyfél tevékenységét figyelembe véve.

 

Az árképzés személyre szabott, óradíj: 15.000-25.000 forint

 

Adásvételi szerződés (ide értve a csereszerződést is) tiszteletdíja az ingatlan bruttó árának 0,8-1%-a – vételártól függően.

Angol nyelvű szerződés elkészítésének díjazása minden esetben egyéni megállapodás tárgyát képezi.

 

Cégek esetében – állandó megbízási szerződés esetén – csomagárak közül is lehet választani. Legkisebb csomag havi 50.000 forint, mely 5 óra ügyvédi munkát tartalmaz – az ügyfél választása szerinti tartalommal.

 

Kérdése van? Válaszolok!