Tanulmányi szerződés – trójai faló? Mit érdemes róla tudni? Azt bizonyosan, hogy nagyon körül kell járni. A Profession.hu felkérésére megvizsgáltuk a kérdést – alább részletek, a cikk teljes terjedelmében alább olvasható:

https://www.profession.hu/cikk/minden-amit-a-tanulmanyi-szerzodesrol-tudni-kell

Rugalmas megállapodás munkáltató és munkavállaló között

Tanulmányi szerződést alapvetően a munkáltató a vele már munkaviszonyban álló munkavállalóval köthet, de az sem kizárt, hogy még az egyetem alatt, a munkaviszony létrejötte előtt szülessen ilyen megállapodás. ()

Mit kell tartalmaznia a szerződésnek?

A szerződésben le kell írni, hogy a munkáltató pontosan milyen formában és milyen mértékben támogatja a munkavállaló képzését. A felek megállapodásán múlik, hogy a munkáltató pontosan mire és mennyi pénzt ad, hiszen a tandíjon kívül egyéb költségek is keletkezhetnek, például kiterjedhet a támogatás a szükséges taneszközökre, vizsgadíjakra is. A támogatás kifejeződhet juttatás formájában is, például adhat a munkáltató több szabadságot a munkavállalónak. ()

Vannak esetek, amikor nem köthető tanulmányi szerződés

Érdemes tisztában lennünk azzal is, hogy mely esetekben nem köthetnek velünk tanulmányi szerződést. ()

Beleszámít-e a munkaviszonyba a szülési szabadság?

Gyakori kérdés, hogy vajon a szülési szabadságot hogyan szabályozzák ilyen esetekben, beleszámít-e a munkaviszonyba. ()

A szerződés tartalmazhat kötbért

Tanulmányi szerződésben is ki lehet kötni kötbért, amennyiben a feleknek van igénye rá. ()

Mi történik szerződésszegéskor?

Előfordulhat, hogy valamelyik fél nem tartja be a szerződésben foglaltakat. „Fontos arra figyelni, hogy a tanulmányi szerződés nem szűnik meg automatikusan a munkaviszony megszűntével. Tekintettel arra, hogy egy szigorú alakiságot megkívánó, azaz írásba foglalt megállapodásról beszélünk, azt érvényesen csak írásban lehet módosítani vagy megszüntetni” ()

Közös megállapodással a szerződés megszüntethető

Olyan is előfordul, hogy a felek közös megállapodással szüntetnék meg a szerződést. „Amennyiben a felek körülményeiben lényeges változás áll be, úgy bármelyik fél felmondhatja a tanulmányi szerződést. Ebben az esetben a munkáltató igényt tarthat az általa megfizetett ellenérték arányos részére. Viszont, ha a munkáltató mond fel, nem követelheti a munkavállalótól az arányos rész visszafizetését” ()

Időpontkérés:

Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor

Telefonszám: +36302302255

E-mail cím: drforihajnal@jogmediator.hu

Share This