Mint azt a felnőttképzési törvény-módosítás miatti teendők összefoglalásában írt cikkben jeleztük, kötelező felhívni a képzésben résztvevők figyelmét arra, hogy visszautasíthatják személyes adataik továbbítását. Illetve, olvasatunk szerint, ennek következtében, a nyilatkozat technikai lebonyolításához is kell valami támpontot adnia a felnőttképzőnek.

Ügyfelek a nyilatkozatot csak írásban, illetve a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tehetik meg.

Kérdés, hogyan oldható meg a jogszerű visszautasítás távollévők közti jogviszony esetében, azaz, amikor felnőttképző és képzésben résztvevő nem találkozik?

A Ptk.6:7. § (3) bekezdése alapján, írásba foglaltnak minősül a jognyilatkozat, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

Amennyiben a képzésben résztvevőnek van „Ügyfélkapu”-ja, meglátásunk szerint, megoldható a kérdés.

A hivatkozott Ptk-szakasz szerint ugyanis, írásbelinek minősül az ügyfélkapus jogosultsággal elérhető AVDH (Azonosításra visszavett dokumentum-hitelesítés) szolgáltatáson keresztül hitelesített dokumentum, így az elektronikus aláírással nem rendelkezők is hitelesíthetik dokumentumaikat. Az aláíró személye, az aláírás időpontja pedig ellenőrizhetővé válik.

Az ajánlott folyamat:

  1. képzésben résztvevő letölti a felnőttképző által megküldött / honlapra feltöltött nyilatkozatot, elmentve azt;
  1. a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalra feltölti a nevezett dokumentumot
  2. az oldal ezután átirányít az ügyfélkapu felületéhez;
  3. belépést után megtörténik a hitelesítés, és ezt követően lehetőség van a dokumentum e-mailben való megküldésére a felnőttképző részére, illetve annak letöltésére.

Fontos, hogy a letöltött dokumentumot a felnőttképzőnek meg kell őriznie a személyes adatok nyilvántartásba vételétől számított 8. év utolsó napjáig!

Fotó: F. H.

Időpontkérés:

Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor

Telefonszám: +36302302255

E-mail cím: drforihajnal@jogmediator.hu

Share This