Február van, házasság hete. A házasságkötést megelőző eljegyzésnek mély gyökerei vannak kultúránkban, napjainkban is szoktak az egymással házasságot kötni szándékozók eljegyzést tartani. Kisebb-nagyobb körben, kisebb-nagyobb ajándékokat kapva vagy adva. 
Azt valószínűleg mindenki tudja, hogy az eljegyzés nem minősül „előszerződésnek”, nem „kötelezvény” a későbbi házasságkötésre – legalábbis jogi szempontból. 

Van-e az eljegyzésnek joghatása?
Fotó forrása: Pixabay

Mégis, többféle joghatása lehet egy eljegyzésnek – főként abban a nemvárt esetben, hogy azt felbontják – közösen vagy egyoldalúan. 

Elsődleges kérdés az ajándékozás kérdése: kié a gyűrű, kit illet a szülők által a leendő ifjú párnak ajándékozott telek, a nagynénitől kapott edénykészlet? 

A kérdés viszonylag egyszerűen megválaszolható, hiszen amint azt Polgári törvénykönyvünk is kimondja: a fenti esetekben ajándékozási szerződés jön létre. Az ajándékot, sőt ha időközben az ajándékba kapott edénykészletet eladtuk, és abból playstationt vásároltunk, akkor azt, visszakövetelheti az ajándékozó. Hogy miért? Mert azzal a feltevéssel adta a nagynéni az ajándékot, hogy házasság fog köttetni – de legalábbis az eljegyzést nem bontják fel a felek. Valószínűsíthető, hogy a szerelmespár az eljegyzés nélkül nem kapta volna meg azt az edénykészletet. 

Másik kérdés az utaló magatartás. Nos, ha nem is minősül előszerződésnek az eljegyzés, de buzdíthatja a feleket olyan lépésekre, melyből – az eljegyzés felbontása, a házasság meghiúsulása esetén – a cselekvő félnek kimutatható kára származik. Például, egyik fél – az eljegyzést követően a másik fél erős rábeszélésére, tulajdonképpeni akarata ellen, idő előtt felbont egy nagy összegű betétet, és vásárol egy ingatlant, ahol közös jövőjüket tervezik megkezdeni. A másik fél meggondolja magát, kijelenti, hogy mégis jobban tetszik neki párja barátja, és felbontja az eljegyzést. Az ingatlan ugyan megmarad, de az egyedül maradó félnek nincs szüksége akkora ingatlanra, elesett a kamattól, ráadásul az ingatlan eladásán is veszít. Bár az ilyen típusú biztatási károk nagyon nehezen bizonyíthatók, nem kivételes jogesetek. 

Ki tudunk-e a fentiekhez hasonló helyzetekből bírósági eljárás nélkül, méltó módon szállni? 
Igen, én minden ilyen és hasonló helyzetben a mediációt, mint peren kívüli, olcsó, gyors, diszkrét és méltányos eljárást ajánlom!

Kérdését várom a drforihajnal@jogmediator.hu e-mail címen! 

Időpontkérés:

Dr. Fori Hajnal ügyvéd és mediátor

Telefonszám: +36302302255

E-mail cím: drforihajnal@jogmediator.hu

Share This